Glasmästare Stockholm

Experter på glaslösningar

Det är skillnaden mellan härdat och vanligt glas

Ett härdat glas är det slags glas där man i tillverkningen har kylt ned glaset mycket snabbt. Då uppstår mekaniska spänningar i glaset, så kallat negativt tryck som gör att glaset håller för oerhört stort tryck, innan det går sönder eller splittras.

Utsätts glaset för så hårt tryck att det splittras, spricker hela glaset i små bitar. Det minskar risken för skador på personer som råkar stå nära när det händer. Vanligt glas splittras annars i långa och vassa skärvor som kan skada personer som råkar ut för splittret.

Säkerhetsglas gör att fönstret inte går sönder

Det är därför som man använder härdat glas i fönster som inte ska gå sönder, såsom i inbrottsbenägna områden, eller i butiker med produkter och varor som är attraktiva för kriminella att stjäla. I hemmen, kanske det inte är så ofta som det händer att kriminella försöker ta sig in så att man upplever sig nödgad att behöva säkra hemmet på så sätt. Däremot är det mycket praktiskt att använda härdat glas i glasräcken, i balkongfönster, inglasade altaner och liknande ställen i hemmet som man vill säkra mot personskador. För att hantera säkerhetsglas, krävs det stor kunskap om hur de ska handskas med på rätt sätt. Därför bör man alltid konsultera kunniga glasmästare som är utbildade och har erfarenhet av säkerhetsglas.

Vanligt fönsterglas kallas float

De allra flesta fönsterglas, tillverkas som floatglas. Med det innebär det att man i tillverkningen lägger in stad, soda och kalksten med tillsatser av dolomit och fältspat. Det smälta glaset flyter då ut i ett bad av smält tenn. Det smälta glaset kyls sedan ned och skärs upp i önskat format. Ett floatglas är transparent, och har en jämn tjocklek och blanka eldpolerade ytor. Ett sådant glas har en tjocklek mellan 3 och 12 millimeter. Ett sådant floatglas kan sedan behandlas med solskydd, brandskydd, ljusreduktion, självrengöring. Det kan även härdas eller lamineras för att få olika och önskade funktioner.

Så tillverkas Energiglas 

Fönsterglas är inte isolerande i sig självt. Det är därför som vanliga fönster inte kan hålla kvar värme inne och kylan ute. Glaset i fönster behöver därför tillägg för att bli isolerade. Enkla glas i fönster är dåligt isolerade. Av den anledningen bör man ha minst tre fönsterglas för att få till en isolering av värme. Mellan de olika fönsterglasen lägger man i ädelgas, såsom argon eller krypton, som är isolerande.

Förutom att man lägger in ädelgas mellan de olika fönsterglasen, påverkas fönstrets isolering av hur ramen, fönsterglaset och karmen har byggts ihop. Förmågan att isolera värme mäter man sedan i fönstrets mitt. På så sätt får man fram ett mittpunktsvärde på fönster, det är det man sedan kallar för fönstrets U-värde. Materialet på ramen, fönsterkarmen och förhållandet till fönsterglaset, påverkar fönstrets förmåga att isolera värme. Ju bättre isolering, desto lägre U-värde. Den som är intresserad av fönster med mycket god isolering bör titta efter fönster med ett U-värde på en siffra kring 0,9.

Vi är rätt val av glasmästare i Stockholm, med kompetens för att åta oss alla uppdrag.
13 Feb 2021