Glasmästare Stockholm

Experter på glaslösningar

Glasets flertusenåriga historia

De första fynden – som visar att människor tillverkade och använde sig av glas – som man har hittat i det urgamla Egypten och kan dateras till 9.000 år tillbaka i tiden. Så långt tillbaka får man gå för att hitta de första lämningarna av glas. Människan har i många, många tusentals år använt sig av glas.

"7000 år före Kristus – så gamla är de allra första fynden av glas. Dem hittade man i dåvarande Egypten och Mesopotamien, medan de första tecknen på att man blåst glas har man hittat i Syrien kring 100 f.Kr."

Tekniken att kunna blåsa glas istället för at hantera det på en platt yta gjorde hela tillverkningen och hanteringen av glas så mycket lättare. Genom att blåsa in luft i glaset gick det snabbare att forma det och gjorde glaset mer lätthanterligt, även om det är allt annat än lätthanterligt. De första glashyttor som man har hittat, är dem som man har hittat i Italien som dateras från någon gång kring år 100 f.Kr. Denna glasteknik, spreds i takt med att romarriket växte. 

Glasets spridning här

Under den här tiden, befolkades det geografiska område som vi i dag kallar för Sverige, endast av kringhärjande vikingar. De första glasbruk som vi däremot hittar på svensk mark är från någongång kring medeltiden, ungefär under 1580-talet i närheten av de kungliga slotten som exempelvis vid Nyköpingshus, Bryggholmen invid Mälaren och i Sundby, i närheten av Örebro. Under 1700-talet spred sig glasbruken runt om i landet och under mitten av 1800-talet spred sig till sist masstillverkning av glas. Då började man tillverka glas i pressmaskiner, vilket gjorde att man kunder få flera glas tillverkade i samma process. I och med massproduktionen blev glasen mer tillgängliga och billigare och de spred sig snabbt i hela Europa. Det var under den tiden som glaset alltmer blev alltmer var mans produkt och som man kunde ha i hemmen.

Glasets användning idag

Idag använder vi glas till husmaterial i allt större utsträckning. Det som vi idag anser är en modern arkitektur, inbegriper stora glasfasader. Från att ha tillverkat små ytor av glas, för 9.000 år sedan och då enbart små glasbitar, har man i modern tid utvecklat glasmaterialet till det som vi idag kallar foamglas. Detta foamglas är på annat sätt möjligt att forma precis som man önskar och i så stora ytor som man önskar. Idag kan man tillverka hela glasskivor som sträcker sig över flera hundra kvadratmeter.

Glaset kan ha digital teknik

"Idag kan vi lägga till fler funktioner i glaset, vi ser just nu att glas kommer att användas alltmer integrerat med digital teknik."

Då kommer datorerna attintegreras med glaset och det kan då utgöra kylskåpsdörr och frysdörr och kan användas som vilken annan skärm som helst. Vi kommer också att se alltmer fönster som bär på digital teknik, och som till exempel kan omvandla dagsljus till elektricitet. Vi kan få fönster som fungerar som integrerade kameror och som kan ta filmer och se vilka människor det är som ringer på dörrklockan.

Vi är rätt val av glasmästare i Stockholm, med kompetens för att åta oss alla uppdrag.
13 Feb 2020