Glasmästare Stockholm

Experter på glaslösningar

Fördelar med att installera glasvägg inomhus

Det är viktigt med ljusa och fräscha lokaler. Ska man sitta inomhus och arbeta åtta timmar i sträck, vilket en arbetsdag på heltid kräver, är det viktigt med arbetsförhållanden som bidrar till en stor trivsel. Och för att vi ska trivas på jobbet är det några viktiga kriterier som bör uppfyllas. Här kommer det an, inte bara på goda sociala arbetsförhållanden, utan framför allt på en miljö som släpper in det så viktiga dagsljuset, ger rymd så att personalen inte känner sig instängd och att luften inomhus inte stannar bara på ett ställe, utan kan flöda fritt på kontoret. Det kan innebära att man inreder med öppna ytor så mycket man bara kan.

"Så vad är då bättre än att bygga med glasvägg på kontoret? Det möjliggör för ljuset att fritt röra sig inne på kontoret och ger en känsla av rymd och insyn."

Därför är en vägg i glas att föredra

Just för att bevara en känsla av rymd (och låta ljuset flöda in i kontoret) – och samtidigt om man behöver dela av kontoret i mindre rum för konferenser eller samlingar – är en glasvägg ett sätt att kunna dela av kontoret samtidigt som man ändå kan samtala ostört och privat. Skulle det vara så att man vill släppa in ljuset på kontoret men skapa rum för ännu större möjlighet att skärma av, kan man alltid bygga den övre delen av väggen med glas. Genom att bygga den övre delen med glas, får man in ljuset samtidigt som aktiviteterna i rummet inte avslöjas och den som sitter där kan känna större frihet utan att känna sig iakttagen.

Ge intryck av utrymme i en trång bostad 

"Man kan skapa ett intryck av en bostad som kanske inte är så stor att den är större, med hjälp av en eller flera glasväggar. Väggarna av glas gör nämligen att man får uppfattningen att det är en större bostad, samtidigt som man får avdelade rum i den. Vill man, kan man alltid montera persienner eller draperier som skyddar mot insyn."

Då har man fortfarande intrycket av en större bostad, samtidigt som, den som vill får vara mer privat. En annan fördel med en glasvägg i en bostad är den att man kan få fler väggar utan att tumma på ljusinsläppet och känslan av rymd i bostaden. Med fler väggar, kan det bli lättare att möblera bostaden och får fler sätt att variera möblemanget på. 

Dela av ett rum och behålla rymden i bostaden

En glasvägg behöver heller inte vara en hel vägg. Man kan till exempel dela av ett rum med bara en halv glasvägg. På så sätt lyckas man dela av rummet, men utan att förlora upplevelsen av en öppen planlösning. Då kan man ställa några fina växter invid glasväggen eller placera någon möbel där.

En glasvägg behöver heller inte vara utan aluminiumramar, tvärtom. Man kan ha en glasvägg med spröjs, det vill säga i flera mindre eller större glasrutor. Sedan kan man välja vitt eller svart spröjs på glasväggen och få olika effekter av de olika färgerna. Man kan även välja mellan glasvägg med eller utan en glasdörr. Väljer man en glasvägg med glasdörr blir det ännu tydligare att man delar av bostaden med en vägg, men som släpper in ljuset och insyn i rummet.

Glasväggarna isolerar även ljudet

"En annan fördel med att dela av bostaden med glasväggar, utan att förlora ljusinsläppet och känslan av rymd, är den att glasväggarna isolerar ljudet i bostaden."

I en bostad som är helt öppen kan det lätt blir lite för lyhört och tillfället att kunna ha på TV-apparater i olika rum går förlorad, men med glasväggar får man ljudet isolerat utan att mista den öppna planlösningen.

Vi är rätt val av glasmästare i Stockholm, med kompetens för att åta oss alla uppdrag.
11 Feb 2019